Kunstforvaltning

KORO har et overordnet forvaltningsansvar for kunst levert av KORO i statlig sammenheng. Dette innebærer at KORO skal holde oversikt over kunsten, påse at den blir godt ivaretatt og gå aktivt inn med råd og veiledning om forvaltningen av kunsten.

KORO har siden starten i 1977 gjennomført over 900 kunstprosjekter i statlige bygg og eiendommer, noe som har resultert i om lag 7000 verk spredt over hele landet i et bredt spekter av instanser som sykehus, postkontorer, fengsler og høgskoler. Les mer om kunstforvaltning.