Stilling ledig: Vikariat i ett år som konservator i Forvaltningsseksjonen (frist utløpt)

Arbeidsoppgaver:

 • Veiledning av mottakeretater om praktisk håndtering av kunsten
 • Rådgivning i tekniske spørsmål i pågående KORO-prosjekter
 • Koordinering av eksterne konserveringstjenester
 • Egne konserveringsoppgaver
 • Befaring av KORO-prosjekter og deltakelse i forvaltningsseksjonens arbeid med dokumentasjon, tilstandsregistrering og rapportering
 • Deltakelse i prosjekter for sikring av god forvaltning av kunst i offentlige rom
 • Arbeid med oversikt over samlingens status gjennom et landsdekkende kontaktnettverk

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra liknende arbeid innen samlingsforvaltning
 • Bred erfaring innen feltet, da KOROs produksjon har et vidt spekter av uttrykksformer og materialer
 • Kjennskap til kunstverkdatabaseverktøyet Primus eller tilsvarende
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk, samt beherske begge målformer
 • God IKT-kompetanse og -forståelse
 • Erfaring fra offentlig virksomhet er en fordel

Utdanningsretning: Konservator

Utdanningsnivå:Høyskole/Universitet, Mastergrad

Personlige egenskaper:

 • Kunne arbeide løsningsorientert, selvstendig og målrettet, nøyaktig og effektivt
 • Gode samarbeidsevner

Språk: Norsk og engelsk

Vi tilbyr:
Stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver i statens lønnsregulativ, lønnstrinn 55-65 avhengig av kvalifikasjoner
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Stillingsbrøk 100 % (vikar)
Noe reisevirksomhet må påregnes

Det er et mål for KORO å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med ulik etnisk bakgrunn.

Søknadsfrist:
06.08.2018
Arbeidssted:
Kristian Augusts gate 23, 7. etasje, 0164 Oslo
Kontaktpersoner:
Astri S. Grønlie, seksjonsleder
Tlf. 482 11 027
Kari Richardson, administrasjonssjef
Tlf. 926 01 537

Søk stillingen her.

KORO er statens fagorgan for kunst i offentlige rom. Vi har 17 medarbeidere og kontor sentralt i Oslo. KORO er en betydelig produsent av kunst i offentlig rom og produserer samtidskunst med ulik varighet og form. I tillegg gis tilskudd og faglig veiledning til eksterne produksjoner. KORO er landets største oppdragsgiver for kunstnere.

Del denne artikkelen