Flashelement kan ikke vises.
Klikk her for å laste ned siste versjon av Flashplayer.
Det kreves også at javascript er på.
+
01.12.2014

Reflekterende forskningskunst

01.jpg
Kunstprosjekt for Norges forskningsråd,
2014 © Petrine Vinje / BONO.
Foto: Werner Zellien / KORO

Norsk forskningsråd har fått nye lokaler på Lysaker og Petrine Vinje relaterer med sitt kunstprosjekt til både bygg og aktiviteten på stedet. -Kunst og forskning har mange likhetstrekk, og Petrine Vinje viser sin særegne evne til å dykke ned i aktuelle sammenhenger og omsette dem til formale uttrykk. Ved å både fremheve og kontrastere elementer i rommet, åpner hun for nye bevegelsesmønstre og blikk på omgivelsene, sier Jan Christensen og Yngvild Færøy i fagkomiteen for 8. tildelingsrunde fra KORO. Les mer >>>

 
 
28.11.2014

CRITICAL ISSUES IN PUBLIC ART / SESONG II

Critical Issues
Torsdag 4. desember kl 14 / Kristian Augusts gate 23, 8. etg
Apolonija Šušteršič
Kritisk romlig praksis, eller hva kan kunsten utrette i byfornyelsesprosesser?
Les mer >>>

 
 
07.11.2014

A K Dolvens fire kunstinstallasjoner i Stormen, Bodøs nye bibliotek og konserthus, ble avduket 15. november

Eventyrstein forside  
A K Dolven: ”Eventyrstein”. Foto: Thierry Bal

Jeg fant, jeg fant! – alt er ikke slik du tror det er, ser du … I tilknytning til åpningen av STORMEN, Bodøs nye bibliotek og konserthus, ble A K Dolvens ambisiøse kunstprosjekt avduket lørdag 15. november. Med referanse til Askeladdens kreative evne til å se ting i uante perspektiv og tenke nytt, har A K Dolven skapt et prosjekt som også kan få oss til å se nye muligheter. Det består av fire deler som alle på ulikt vis er basert på ting en har funnet; funnede stemmer, -lys, -steiner, -fotografi, -historier - og en funnet lyktestolpe. Les mer >>
Les også teksten "Jeg fant, jeg fant" av Hanne Hammer Stien, norsk versjon >>> engelsk versjon >>>

 
 
10.11.2014

Bodø Politihus får prisbelønt videokunst fra KORO

Mariken Kramer forside
“Slå på ring” fra Mariken Kramers video Patterns of Inclusion.

Videoverket Patterns of Inclusion av Mariken Kramer fikk FineArt-prisen da ble det vist på Høstutstillingen i 2013. Nå installeres verket i Bodø Politihus og vi inviterer til pressevisning i Bodø politihus 13. november kl 12.00. Les mer >>

 
 
05.11.2014

CRITICAL ISSUES IN PUBLIC ART / Season II (2014/2015)

Foredragsserien Critical Issues in Public Art er en del av KOROs satsning på kunnskapsproduksjon på vårt fagfelt. Foredragsseriens første sesong omfattet bl.a. Rosalyn Deutsche, Thomas Hirschorn, Knut Åsdam og Marianne Heier. Andre sesong starter ONSDAG 19. NOVEMBER KL. 14.00-16.00 med Nato Thompson, Sjefskurator ved Creative Time, New York.
>>
 
04.11.2014

Invitasjon til åpen presentasjon for konkurranse eller direkteoppdrag for kunstprosjekt på Levanger Ungdomsskole.

Levanger kommune bygger ny ungdomsskole med beliggenhet på Røstad, med kort avstand fra Levanger sentrum. Skolen blir dermed en del av det som i dag kalles "Campus Røstad", sammen med blant annet Høgskolen i Nord-Trøndelag og Trønderhallen. Interesserte billedkunstnere og kunsthåndverkere inviteres til å sende inn aktuelt presentasjonsmateriale og cv, og en kortfattet begrunnet interesse for oppdraget. Frist for innsending er 19. november 2014.
>>
 
28.10.2014

KORO bevilger 3 millioner kroner til kunstprosjektet ved Nye Deichmanske bibliotek i Oslo

Nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika skal være et nasjonalanlegg for kultur og kunnskap. Sammen med Nasjonalmuseet, Munchmuseet og Operaen blir biblioteket et viktig nytt tilskudd til hovedstadens byliv. Det er forventet opptil 2 millioner besøkende hvert år. KOROs støtte på 3 millioner kroner er gitt til Oslo kommune gjennom tilskuddsordningen for kunst i kommunale og fylkeskommunale anlegg.
>>
 
24.10.2014

KARI DYRDAL VINNER AV KUNSTOPPDRAGET til DEN NYE UNIVERSITETSAULAEN I BERGEN

I konkurranse med solide kunstnernavn, har det KORO-oppnevnte kunstutvalget kåret Kari Dyrdals konkurranseforlag Ornamenter som vinner, og går nå i dialog med kunstneren om videre prosess.

ornament, Kari Dyrdal.jpg
I konkurranse med solide kunstnernavn, har det KORO-oppnevnte kunstutvalget kåret Kari Dyrdals konkurranseforlag Ornamenter som vinner, og går nå i dialog med kunstneren om videre prosess. Les mer >>

 
 
07.10.2014

Vanessa Bairds maleri på plass hos Kulturrådet

VanessaBaird_Kulturraadet_02.jpg
To Everything There Is a Season,
2014 © Vanessa Baird/BONO.
Foto: Trond A. Isaksen/KORO

Vanessa Bairds tredje maleri To Everything There Is a Season er nå på plass i resepsjonen i Norsk kulturråds nye lokaler i Mølleparken 2. Maleriet på 6x6 meter ble ferdigstilt i vår som det siste av tre store malerier, opprinnelig bestilt til Regjeringskvartalets byggetrinn 6. Bairds trilogi tar opp tråden fra den nasjonale mur- og freskotradisjon som vi bl.a. finner i Oslo Rådhus, men i et fornyet samtidsuttrykk gjennom kunstnerens helt personlige blikk. Mens de to andre maleriene - Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene og Lenge gikk jeg tidlig til sengs, beholdes i R6 i hhv. presserom og statsrådssalen i LMD, ønsket ikke Helse- og omsorgsdepartementet å motta To Everything There is a Season til sin statsrådssal. De tre malerier skal på sikt samles i et relevant offentlig bygg, men inntil da vil To Everything There is a Season bli værende hos Norsk kulturråd. Les mer >>>

 
 
11.09.2014

Invitasjon til åpning av «Et europeisk fengsel» av Lotte Konow Lund

Uten navn.jpg
I forlengelse av kunstprosjektet «Et europeisk fengsel» av Lotte Konow Lund med kunstnerne Marianne Brekke, Eline Mugaas og Ina Åsheim i Bredtveit kvinnefengsel, inviterer Galleri GI og KORO til åpningen og lanseringen av en utstilling og publikasjon som presenterer prosjektet på utsiden av fengselsmurene. I forbindelse med åpningen blir det lanseringsfest av publikasjonen «Et europeisk fengsel» i Nasjonalmuseets bibliotek, Kristian Augusts gate 23, 19. september 2014 kl. 14:00. Les mer >>>

 
 

Følg KORO på

  

 
 

PREKVALIFISERINGER

Utlysninger

  

 
 

STORE PROSJEKTER I ARBEID

MINNESTEDER ETTER 22.JULI
R6
HØGSKOLEN I BERGEN
CHRISTIAN FREDERIK-MONUMENT
HAUKELAND SYKEHUS

 

 
 

FERDIGSTILTE PROSJEKTER

STAVANGER KONSERTHUS

KILDEN

AK DOLVEN / UNTUNED BELL    

FALSTADSENTERET

KUNST TIL NYTT OPERAHUS

Se også:
KUNST PÅ KART

 
 

SØK Digitalt Museum

Brukerveileder DigitaltMuseum

 
 

KUNSTORDNINGER

STATLIGE BYGG
LEIEBYGG/ELDRE STATSBYGG
KOMMUNALE BYGG
UTEROM
 
 

OM OPPHAVSRETT

© Copyright
Tillatelse til gjengivelse av kunstverkene er innhentet fra rettighetshaverne og BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Kunstverkene er vernet iht. Lov om opphavsrett til åndsverk av 1961. Kunstverk må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig for allmenheten, digitalt eller analogt, uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver / BONO.

 
 

EGNE RAPPORTER

Tilgjenglige KORO-rapporter
>>