Flashelement kan ikke vises.
Klikk her for å laste ned siste versjon av Flashplayer.
Det kreves også at javascript er på.
+
24.10.2014

KARI DYRDAL VINNER AV KUNSTOPPDRAGET til DEN NYE UNIVERSITETSAULAEN I BERGEN

I konkurranse med solide kunstnernavn, har det KORO-oppnevnte kunstutvalget kåret Kari Dyrdals konkurranseforlag Ornamenter som vinner, og går nå i dialog med kunstneren om videre prosess.

ornament, Kari Dyrdal.jpg
I konkurranse med solide kunstnernavn, har det KORO-oppnevnte kunstutvalget kåret Kari Dyrdals konkurranseforlag Ornamenter som vinner, og går nå i dialog med kunstneren om videre prosess. Les mer >>

 
 
07.10.2014

Vanessa Bairds maleri på plass hos Kulturrådet

VanessaBaird_Kulturraadet_02.jpg
To Everything There Is a Season,
2014 © Vanessa Baird/BONO.
Foto: Trond A. Isaksen/KORO

Vanessa Bairds tredje maleri To Everything There Is a Season er nå på plass i resepsjonen i Norsk kulturråds nye lokaler i Mølleparken 2. Maleriet på 6x6 meter ble ferdigstilt i vår som det siste av tre store malerier, opprinnelig bestilt til Regjeringskvartalets byggetrinn 6. Bairds trilogi tar opp tråden fra den nasjonale mur- og freskotradisjon som vi bl.a. finner i Oslo Rådhus, men i et fornyet samtidsuttrykk gjennom kunstnerens helt personlige blikk. Mens de to andre maleriene - Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene og Lenge gikk jeg tidlig til sengs, beholdes i R6 i hhv. presserom og statsrådssalen i LMD, ønsket ikke Helse- og omsorgsdepartementet å motta To Everything There is a Season til sin statsrådssal. De tre malerier skal på sikt samles i et relevant offentlig bygg, men inntil da vil To Everything There is a Season bli værende hos Norsk kulturråd. Les mer >>>

 
 
11.09.2014

Invitasjon til åpning av «Et europeisk fengsel» av Lotte Konow Lund

Uten navn.jpg
I forlengelse av kunstprosjektet «Et europeisk fengsel» av Lotte Konow Lund med kunstnerne Marianne Brekke, Eline Mugaas og Ina Åsheim i Bredtveit kvinnefengsel, inviterer Galleri GI og KORO til åpningen og lanseringen av en utstilling og publikasjon som presenterer prosjektet på utsiden av fengselsmurene. I forbindelse med åpningen blir det lanseringsfest av publikasjonen «Et europeisk fengsel» i Nasjonalmuseets bibliotek, Kristian Augusts gate 23, 19. september 2014 kl. 14:00. Les mer >>>

 
 
28.08.2014

Premierevisning for film av Lene Berg 5. september

Lene Berg film
Fredag 5. september inviterte KORO og Studio Fjordholm AS til premierevisning av filmen ”Gompen og andre beretninger om overvåking i Norge 1948–89” av Lene Berg. Filmen er en iscenesatt høring om overvåking av meningsavvikere under den kalde krigen. Høringen ble utført som en ’direktesendt’ flerkamera-produksjon basert på omfattende research. Resultatet er en collage av utvalgte beretninger og vitnesbyrd. Filmen vil være åpen for visning i en uke på vimeo, tirsdag 16. september stenges den av med et eget passord.
Se filmen i sin helhet her >>>
Les mer >>>
 
 
26.08.2014

Sara Christensen til Norsk kulturråd

Sara Christensen_forside.jpg
Sara Christensen: I’ll do the dishes, 2013. Foto: Jan Christensen

I august fikk Kulturrådet tildelt en serie på syv sirkulære malerier samt en mindre installasjon av den dansk-norske kunstneren Sara Christensen til møteromsavdelingen i det nye bygget i Mølleparken 2. Samlingen befinner seg i henholdsvis trappeløpet på vei opp og i de ulike møterommene. Kunstprosjektet er ett av i alt 10 prosjekter, som realiseres under kunstordningen for statlige etater i private leiebygg og eldre statsbygg. Les mer >>>

 
 
17.07.2014

Haukeland Universitetssykehus, Barne- og ungdomssenter for somatikk og psykiatri. Lukket konkurranse, Kunstprosjekt Glass.

Juryen ønsker å gå i dialog med Anne Knutsdatter Wille med sikte på realisering basert på hennes forslag for glassvegger ved hovedinngang og svømmehall. Les mer >>>

 
 
17.07.2014

kunstverk til Haukeland Universitetssykehus, Barne- og ungdomssenter for somatikk og psykiatri

I en internasjonal prekvalifisering meldte 221 kunstnere fra 36 land interesse for å delta i konkurranse om interaktive kunstverk til Haukeland Universitetssykehus, Barne- og ungdomssenter for somatikk og psykiatri. Ut i fra en helhetsvurdering velger juryen å gå videre med Miriam Sleeman og Tom Sloan sitt forslag. Les mer >>>

 
 

Kenneth Balfelts livsutviklingshage i Halden Fengsel

hfforside.jpg
Onsdag 18. juni åpnet den danske kunstneren Kenneth Balfelts kunstprosjekt i Halden fengsel. Livsutviklingshagen er et kunstnerisk bidrag til Halden fengsel og er tenkt som et nytt verktøy for innsattes personlige utvikling. Les mer >>>

 
 
11.06.2014

"Ornamentikk og forbrytelser" av Øivin Horvei

pressebilde ØH2 (Custom).jpg
Detaljbilde av "Ornamentikk og forbrytelser" av Øivin Horvei, 2014. Foto:  Øivin Horvei

Søndag 15. juni åpnet "Ornamentikk og forbrytelser" av Øivin Horvei i Oslo fengsel i Åkebergveien på Grønland. I 1908 skrev arkitekten Adolf Loos manifestet "Ornament og forbrytelse" som rettet seg mot alle former for stilforvirring. Manifestet var et frontalangrep mot ytre pryd og forskjønnelse; en hyllest til funksjonalismens renhet. Med den tilsvarende tittelen "Ornamentikk og forbrytelse" gjør Øivin Horvei et estetisk inngrep på muren til Oslo fengsel - i form av et ornament-teppe. Dette teppet er satt sammen av fliser hentet fra ulike tidsepoker, stilarter og størrelser, som er samlet fra hele verden over en periode på flere år, i kombinasjon med Horveis egenproduserte flisornamenter. Verket dekker tilsammen et område på 75 m2 på den høye, grå og dominerende fengselsmuren i Åkebergveien. Les mer >>>


 
 
11.06.2014

Bairds tredje maleri vises på Kunstnernes Hus i sommer

Vi er glade for at Vanessa Baird’s tredje maleri til R6 nå vises for offentligheten i sommer, sier direktør Svein Bjørkås i KORO. Maleriet, som Helse- og omsorgsdepartementet avviste, lånes nå ut til Kunstnernes Hus for visning 18. juni til 27. juli før det til høsten monteres i Norsk kulturråds lokaler i Mølleparken 2. Les mer >>>

 
 

Følg KORO på

  

 
 

PREKVALIFISERINGER

Utlysninger

  

 
 

STORE PROSJEKTER I ARBEID

MINNESTEDER ETTER 22.JULI
R6
HØGSKOLEN I BERGEN
CHRISTIAN FREDERIK-MONUMENT
HAUKELAND SYKEHUS

 

 
 

FERDIGSTILTE PROSJEKTER

STAVANGER KONSERTHUS

KILDEN

AK DOLVEN / UNTUNED BELL    

FALSTADSENTERET

KUNST TIL NYTT OPERAHUS

Se også:
KUNST PÅ KART

 
 

SØK Digitalt Museum

Brukerveileder DigitaltMuseum

 
 

KUNSTORDNINGER

STATLIGE BYGG
LEIEBYGG/ELDRE STATSBYGG
KOMMUNALE BYGG
UTEROM
 
 

OM OPPHAVSRETT

© Copyright
Tillatelse til gjengivelse av kunstverkene er innhentet fra rettighetshaverne og BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Kunstverkene er vernet iht. Lov om opphavsrett til åndsverk av 1961. Kunstverk må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig for allmenheten, digitalt eller analogt, uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver / BONO.

 
 

EGNE RAPPORTER

Tilgjenglige KORO-rapporter
>>