Flashelement kan ikke vises.
Klikk her for å laste ned siste versjon av Flashplayer.
Det kreves også at javascript er på.
+
11.04.2014

Lydinstallsjon i Hønefoss skaper begeistring på TED

TED Talk
I november 2013 overleverte KORO en lydinstallasjon til Kartverket på Hønefoss. Kunstneren bak verket er Øyvind
Brandtsegg, professor i musikkteknologi ved NTNU i Trondheim. Han arbeider innen algoritmisk improvisasjon og har produsert både midlertidige og permanente lydinstallasjoner rundt om i Norge. Han er nå aktuell med en presentasjon av sitt arbeid for Kartverket på det anerkjente nettstedet TED (Technology, Entertainment, Design), et forum for å spre gode ideer gjennom nettforedrag. Brandtseggs TED-talk har allerede vakt stor begeistring i teknologiske miljøer, deriblant NASA, som anerkjenner kunstneren for å ha vært i stand til å fange deres vitenskapelige teknikker  og oversette disse t il kunst.
Se presentasjonen på TED Trondheim salon >>>

Les mer om lydinstallasjonen til Kartverket i Hønefoss >>>

 
 
03.04.2014

Nye illustrasjoner av minnestedet på Sørbråten

soerbraaten_minnested_i_perspektiv_3_forside.jpg
Illustrasjon: Dahlberg Studio / KORO

KORO offentliggjør i dag flere nye illustrasjoner som tydeliggjør hvordan minnestedet på Sørbråten plasseres i landskapet. Les mer >>>

 
 

Rapport om kunsten i regjeringskvartalet etter 22. juli 2011

Lisbeth Dæhlin

Erfaringer fra denne ekstreme hendelsen viser at forebyggende arbeid i form av oversikt over kunsten, kunnskap om kunsthåndtering, beredskapsplaner samt god kommunikasjon med de som har kunsten hos seg, kan redusere skadeomfanget betraktelig. Rapporten som nå foreligger, omhandler KOROs arbeid med å sette i stand kunstverkene i regjeringskvartalet etter terrorhendelsen. Les mer >>>
Over: Lisbeth Dæhlin: Uten tittel. Foto: Fredrik Qvale/KORO

 
 
17.03.2014

KOM - UTLYSING 2014: STATLIG TILSKUDD TIL KUNST I KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE BYGG OG TIL UTVIKLINGSTILTAK

Det er utarbeidet nye retningslinjer for den kommunale og fylkeskommunale tilskuddsordningen. Disse ble fastsatt av Kunst i offentlige rom (KORO) 26. februar 2014. Søknadsfrist 1. september 2014.
>>
 
12.03.2014

Forenklet modell og nye retningslinjer for Kommunal- og fylkeskommunal ordning

Forenklet modell for den kommunale- og fylkeskommunale tilskuddsordningen (KOM) er godkjent av KOROs styre i desember 2013. Nye retningslinjer ble vedtatt av styret den 26.02.2014. Retningslinjene trådte i kraft straks.
>>
 
04.03.2014

Tildelinger fra uteromsordningen - URO 2014

KORO mottok 108 søknader innen fristens utløp 1. februar. 19 kunstprosjekter mottar tilskudd fra KORO ved URO, Prosjektene er fordelt på 9 fylker. Kunstprosjekt som benytter det offentlige rom som arena for diskusjon rundt aktuelle nasjonale og globale demokratiutfordringer, har blitt sett på med særskilt interesse.
>>
 
27.02.2014

Den svenske kunstneren Jonas Dahlberg skal lage de nasjonale Minnestedene etter 22. juli

Jonas Dahlberg_Cut_1 (Custom).jpg
KOROs direktør Svein Bjørkås la i dag frem juryens vurdering og konklusjon av bidragene til lukket konkurranse for Minnesteder etter 22. juli. Juryens begrunnelse er enstemmig, og de har kåret den svenske kunstneren Jonas Dahlberg som vinner av konkurransen om å lage minnesteder etter 22. juli. >>>
Illustrasjon Sørbråten (c) Jonas Dahlberg Studio

 
 
26.02.2014

Vinner av konkurranse om Minnesteder etter 22. juli offentliggjøres 27. februar

KORO inviterer til pressemøte torsdag 27. februar kl 11.00 i Rådhusgalleriet for offentliggjøring av vinner til konkurranse om Minnesteder etter 22. juli. Direktør Svein Bjørkås og juryeleder Jørn Mortensen vil orientere om juryens beslutning og vinnerprosjektet. Vinner av konkurransen vil være til stede. Les mer >>>

 
 
14.02.2014

Utstilling av konkurranseutkast til Minnesteder etter 22.juli i Rådhusgalleriet

Sørbråten
Etter angrepene 22. juli 2011 bestemte regjeringen at det skal etableres minnesteder i regjeringskvartalet i Oslo og på landsiden mot Utøya som hedrer drepte, overlevende, hjelpemannskaper og frivillige. Det har vært arrangert en åpen internasjonal prekvalifisering etterfulgt av en lukket konkurranse. Resultatet av den lukkede konkurransen stilles ut i Rådhusgalleriet i Oslo, og åpnes lørdag 22. februar kl. 12.00. -Utstillingen av konkurranseutkastene er den viktigste milepælen i prosjektet Minnesteder etter 22. juli så langt, og vi tror utstillingen vil bli møtt med stor interesse, sier Harald Fenn, KOROs rådgiver i prosjektet. Les mer >>>

 
 
26.02.2014

KORO åpner igjen dørene for publikum torsdag 27...

MadalenaOverpass-648x0.jpg
KORO åpner igjen dørene for publikum torsdag 27. februar kl 18.00 i Kristian Augusts gate 23, 8 etg. til forelesningen "The Political Imaginary" med Knut Åsdam. Forelesningen er en del av programmet  Critical Issues in Public Art, der vi inviterer til diskusjon rundt aktuelle problemstillinger i vårt eget fagfelt.
Les mer >>>

 
 

Følg KORO på

  

 
 

PREKVALIFISERINGER

Utlysninger

  

 
 

STORE PROSJEKTER I ARBEID

MINNESTEDER ETTER 22.JULI
R6
HØGSKOLEN I BERGEN
CHRISTIAN FREDERIK-MONUMENT
HAUKLAND SYKEHUS

 

 
 

FERDIGSTILTE PROSJEKTER

STAVANGER KONSERTHUS

KILDEN

AK DOLVEN / UNTUNED BELL    

FALSTADSENTERET

KUNST TIL NYTT OPERAHUS

Se også:
KUNST PÅ KART

 
 

SØK Digitalt Museum

Brukerveileder DigitaltMuseum

 
 

KUNSTORDNINGER

STATLIGE BYGG
LEIEBYGG/ELDRE STATSBYGG
KOMMUNALE BYGG
UTEROM
 
 

OM OPPHAVSRETT

© Copyright
Tillatelse til gjengivelse av kunstverkene er innhentet fra rettighetshaverne og BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Kunstverkene er vernet iht. Lov om opphavsrett til åndsverk av 1961. Kunstverk må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig for allmenheten, digitalt eller analogt, uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver / BONO.

 
 

EGNE RAPPORTER

Tilgjenglige KORO-rapporter
>>