Flashelement kan ikke vises.
Klikk her for å laste ned siste versjon av Flashplayer.
Det kreves også at javascript er på.
+
17.07.2014

Haukeland Universitetssykehus, Barne- og ungdomssenter for somatikk og psykiatri. Lukket konkurranse, Kunstprosjekt Glass.

Juryen ønsker å gå i dialog med Anne Knutsdatter Wille med sikte på realisering basert på hennes forslag for glassvegger ved hovedinngang og svømmehall. Les mer >>>

 
 
17.07.2014

kunstverk til Haukeland Universitetssykehus, Barne- og ungdomssenter for somatikk og psykiatri

I en internasjonal prekvalifisering meldte 221 kunstnere fra 36 land interesse for å delta i konkurranse om interaktive kunstverk til Haukeland Universitetssykehus, Barne- og ungdomssenter for somatikk og psykiatri. Ut i fra en helhetsvurdering velger juryen å gå videre med Miriam Sleeman og Tom Sloan sitt forslag. Les mer >>>

 
 

Kenneth Balfelts livsutviklingshage i Halden Fengsel

hfforside.jpg
Onsdag 18. juni åpnet den danske kunstneren Kenneth Balfelts kunstprosjekt i Halden fengsel. Livsutviklingshagen er et kunstnerisk bidrag til Halden fengsel og er tenkt som et nytt verktøy for innsattes personlige utvikling. Les mer >>>

 
 
11.06.2014

"Ornamentikk og forbrytelser" av Øivin Horvei

pressebilde ØH2 (Custom).jpg
Detaljbilde av "Ornamentikk og forbrytelser" av Øivin Horvei, 2014. Foto:  Øivin Horvei

Søndag 15. juni åpnet "Ornamentikk og forbrytelser" av Øivin Horvei i Oslo fengsel i Åkebergveien på Grønland. I 1908 skrev arkitekten Adolf Loos manifestet "Ornament og forbrytelse" som rettet seg mot alle former for stilforvirring. Manifestet var et frontalangrep mot ytre pryd og forskjønnelse; en hyllest til funksjonalismens renhet. Med den tilsvarende tittelen "Ornamentikk og forbrytelse" gjør Øivin Horvei et estetisk inngrep på muren til Oslo fengsel - i form av et ornament-teppe. Dette teppet er satt sammen av fliser hentet fra ulike tidsepoker, stilarter og størrelser, som er samlet fra hele verden over en periode på flere år, i kombinasjon med Horveis egenproduserte flisornamenter. Verket dekker tilsammen et område på 75 m2 på den høye, grå og dominerende fengselsmuren i Åkebergveien. Les mer >>>


 
 
11.06.2014

Bairds tredje maleri vises på Kunstnernes Hus i sommer

Vi er glade for at Vanessa Baird’s tredje maleri til R6 nå vises for offentligheten i sommer, sier direktør Svein Bjørkås i KORO. Maleriet, som Helse- og omsorgsdepartementet avviste, lånes nå ut til Kunstnernes Hus for visning 18. juni til 27. juli før det til høsten monteres i Norsk kulturråds lokaler i Mølleparken 2. Les mer >>>

 
 
21.05.2014

"Spitsbergen Rock Composition" av LARA ALMARCEGUI avduket i MILJØDIREKTORATET i Trondheim

Fredag 23. mai ble kunstverket Spitsbergen Rock Composition av den spanske kunstneren Lara Almarçegui avduket i Miljødirektoratets nye bygg på Brattørkaia 15 i Trondheim.  Spitsbergen Rock Composition er Almarçeguis nyeste prosjektet, utviklet spesielt til Miljødirektoratets nybygg i Trondheim. Kunstneren vil være til stede ved avdukingen. Les mer >>>

 
 
19.05.2014

KORO gratulerer Kristian Blystad

Foto Terje Heiestad/Stortinget.
Foto: Terje Heiestad/Stortinget.

Søndag 18. mai ble monumentet av Christian Frederik avduket av Dronning Margrethe av Danmark på Eidsvolls plass foran Stortinget. DD.MM. Kong Harald og Dronning Sonja og H.K.H. Prins Henrik av Danmark var også til stede. Statsministeren og stortingspresidenten var vertskap ved arrangementet. I tillegg deltok blant andre Stortingets presidentskap, juryen som har plukket ut kunstneren og kunstner Kristian Blystad. Monumentet er regjeringens gave til Stortinget i anledning grunnlovens 200-årsjubileum.
Pressemelding om seremonien >>>

Foto: Lise Åserud/NTB scanpix
Kunstneren Kristian Blystad i samtale med statsminister Erna Solberg foran monumentet av Christian Frederik. Foto: Lise Åserud/NTB scanpix
 

 
 

EUROPEAN ATTRACTION LIMITED av Fadlabi og Lars Cuzner åpnet 15.mai

European Attraction Limited
Norges Jubilæumsutstilling 1914. Fornøielsesavdelingen Kongolandsbyen Port.
Bildekreditering: Traxi, Tom Bloch-Nakkerud.

European Attraction Limited av Fadlabi og Lars Cuzner åpnet torsdag 15. mai kl 18:00 i Frognerparken. Kunstprosjektet er en gjenoppbygging av Kongolandsbyen, som var en del av Fornøyelsesavdelingen ved Norges Jubileumsutstilling i 1914. Der ble 80 senegalesere stilt ut for å leve et såkalt autentisk liv i fem sommermåneder - til besøkende nordmenns beskuelse og fornøyelse. Fremvisningen av menneskene og landsbyen ble beskrevet som en stor suksess i datidens aviser, og besøkstallet var enormt. European Attraction Limited er en del av det nasjonale Grunnlovsjubilumsprogrammet, og vil bli stående i Frognerparken frem til 31. august 2014. Les mer >>>
 

 
 
14.05.2014

Marianne Heier på Critical Issues in Public Art 15. mai

Critical Issues in Public Art med Marianne Heier
Critical Issues in Public Art er en del av KOROs satsning på kunnskapsformidling i vårt fagfelt, der vi initierer forelesninger, workshops og publikasjoner som diskuterer aktuelle problemstillinger. Marianne Heiers forelesning undersøker betingelsene for kunsten i offentlige rom versus det spesialiserte kunstrommet. Ofte tenkes kunstrommet som et beskyttende, liberalt rom hvor kunstens utfoldelse er stor, mens det offentlige rommet er ufritt. Er denne dialektiske forståelsen fortsatt gangbar, eller er det slik at det som er mulig i kunstrommet ikke bør forveksles med kunstens muligheter? Heier viser med utgangspunkt i egne prosjekter at offentlige rom skapes i kontinuerlig friksjon, der kunsten er like utsatt som andre ytringer. Les mer >>>

 
 
08.05.2014

Liberté av Lars Ø Ramberg åpnet på Eidsvoll plass 14. Mai

Forsidebilde LIBERTE
Onsdag 14. mai åpnet Liberté av Lars Ø Ramberg på Eidsvolls plass. Liberté består av tre franske toaletter i trikolorens farger: rødt, hvitt og blått. På taket er skilt med slagordene fra den franske revolusjon montert: Frihet, Likhet og Brorskap. Inne i toalettene er det installert lydopptak fra 2. verdenskrig av Franklin D. Roosevelt, Charles de Gaulle og Kong Haakon. Verket reflekterer aktuelle spørsmål i vår samtid som berører nasjonal identitet, uavhengighet og vår forståelse av demokrati og offentlighet. Les mer >>>

 
 

Følg KORO på

  

 
 

LEDIG STILLING I KORO

Rådgiver/seniorrådgiver - Engasjement 1 år

 
 

PREKVALIFISERINGER

Utlysninger

  

 
 

STORE PROSJEKTER I ARBEID

MINNESTEDER ETTER 22.JULI
R6
HØGSKOLEN I BERGEN
CHRISTIAN FREDERIK-MONUMENT
HAUKELAND SYKEHUS

 

 
 

FERDIGSTILTE PROSJEKTER

STAVANGER KONSERTHUS

KILDEN

AK DOLVEN / UNTUNED BELL    

FALSTADSENTERET

KUNST TIL NYTT OPERAHUS

Se også:
KUNST PÅ KART

 
 

SØK Digitalt Museum

Brukerveileder DigitaltMuseum

 
 

KUNSTORDNINGER

STATLIGE BYGG
LEIEBYGG/ELDRE STATSBYGG
KOMMUNALE BYGG
UTEROM
 
 

OM OPPHAVSRETT

© Copyright
Tillatelse til gjengivelse av kunstverkene er innhentet fra rettighetshaverne og BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Kunstverkene er vernet iht. Lov om opphavsrett til åndsverk av 1961. Kunstverk må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig for allmenheten, digitalt eller analogt, uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver / BONO.